Regressie en reïncarnatietherapie


Bij regressie- en reïncarnatietherapie gaan we er vanuit dat de oorsprong van veel klachten en problemen in onverwerkte eerdere pijnlijke ervaringen ligt. Deze ervaringen kunnen plaats hebben gevonden tijdens de jeugd, de periode voor de geboorte (de prenatale periode), maar ook in één of meerdere vorige levens.

Als onderdrukte emoties, gedachten en lichamelijke reacties zijn geuit, ontstaat er inzicht in wat toen is gebeurd en hoe je erop hebt gereageerd. Je merkt dan dat overtuigingen en reactiepatronen die toen zijn ontstaan nu nog steeds in je leven aanwezig zijn. Echter, omdat de omstandigheden nu anders zijn, passen ze niet meer. Ze beperken je en veroorzaken je probleem. Met dit inzicht begint de zelfgenezing. Je krijgt nieuwe keuzemogelijkheden die probleemoplossend werken.