Familieopstellingen


Vaak zien we in familieopstellingen dat falen, depressie, angsten en schuldgevoelens hun oorzaak vinden in iets dat we meedragen uit onze familie van herkomst. Met familieopstellingen is het mogelijk dit onder ogen te zien en ons ervan los te maken.

Familieopstellingen maken duidelijk dat veel van onze relatiemoeilijkheden voortvloeien uit onverwerkte problemen die we meedragen van onze voorouders. Door een opstelling krijgen we nieuwe inzichten en kunnen we de oude problemen loslaten.

Keer op keer wordt in een opstelling met het thema opvoedingsproblemen duidelijk dat kinderen onbewust de onverwerkte moeilijkheden van de familie van herkomst uitleven. Met familieopstelling kunnen we oplossingen vinden die de opvoeding voor de ouders en het kind veel gemakkelijker maken.

Wanneer zieken hun symptomen opstellen wordt de achterliggende oorzaak duidelijk zichtbaar. Dat geeft de persoon die ziek is mogelijkheden voor een diepgaand verwerkingsproces. Dit helpt bij een genezing en steunt noodzakelijke medische interventies.

Je kunt allerhande ziektesymptomen en organisatorische problemen met vaak verrassende, positieve resultaten opstellen.